14K Oltin O'n Ilohiy Amr Menorax Ring


270 677 qizig'i.


O'n Ilohiy Amr yahudiylikning markazi hisoblanadi. Bu Gd va yahudiy xalqi o'rtasidagi ahddir. Inson va Gd o'rtasida, shuningdek, insondan odamga amrlar bor. Ularga ko'ra yashashimiz kerak. 14kning bu oltin uzukli ikki sherli Yahudo bilan amrlari yahudiylikning ikki mashhur ramzini ko'rsatib turibdi, shuningdek, ringning har bir tomonida ikkita go'zal oltin Menor
O'n Ilohiy Amr yahudiylikning markazi hisoblanadi. Bu Gd va yahudiy xalqi o'rtasidagi ahddir. Inson va Gd o'rtasida, shuningdek, insondan odamga amrlar bor. Ularga ko'ra yashashimiz kerak. 14kning bu oltin uzukli ikki sherli Yahudo bilan amrlari yahudiylikning ikki mashhur ramzini ko'rsatib turibdi, shuningdek, ringning har bir tomonida ikkita go'zal oltin Menor