සෙන්ට් හම්සා සෙන්ට්රල් වටය රෝම ග්ලාස් සමග


4 169 රූබල්.


ස්ටර්ලින් රිදී හැම්ස් සමඟ ඇති මෙම විස්මිත මෝස්තරය ජෙරුසලමේ ගල් හා පාටින් සහිත ඇඟිලි වලින් නිමවා ඇත. ඉරාන දේශයේ ඉතිහාසයෙන් කෙළින්ම රෝම වීදුරුවලින් අලංකාරව වර්ණාලේප හා ඓතිහාසික කවයක් වේ. රෝම වීදුරු කැබැල්ලක මායිම්වලින් වට වී ඇති රාමුවකින් මෙය වටිනවා. එය අලංකාර මෝස්තරයක් වන අතර එය දිනපතා ඇඳුම් ඇඳීමට හෝ විශේෂ අවස්ථා සඳහා ඉවත්වීම සඳහා ඔබගේම එකතුවට අතිවිශාල දීමනාවක් සහ විශිෂ්ට එකතු කිරීමකි.
සම්පූර්ණ බර 4.67 g