سلور هسما د مرکز گول رومن ګلاس سره


4 169 روبس


د سټیلل چاندی حمام سره دا حیرانتیا ډیزاین د یروشلیم ډبرې او ګالر یو ګران او رنګه رنګ او د روم ګلاس تاریخي څیره ده، چې د اسراییل د ځمکې تاریخ څخه راځي. د یوه چوکاټ له مخې چې د رومن ګلاس د یوې برخې کنټرول لري، دا یو ښکلی ډیزاین دی او یو غوره ډالۍ دی او ستاسو د راټولولو لپاره خورا لوی اضافي، د یهودي ګاڼو کامل ټوټه ده ترڅو د ورځنۍ جامو لپاره یا د ځانګړو مواردو لپاره وګرځي.
ټول وزن 4.67 g