د رومن ښکلا، د روم شیشې لینټینټ سره د سلور فریم


13 401 روبس


حتی یو نظر دا دی چې پوه شي چې دا یو خورا ځانګړې مقاله ده. د لامین ګلاس په مرکز کې دوه زره کاله عمر لري او په اسراییل کې وموندل شو. دا د روم روم امپراتورۍ پاتې دي، کوم چې د شیش د لمړنۍ لویې پراختیا مسؤل و. د نویو تکنالوژیو رامینځتھ کول، لکھ شیش، رومن د آرشیف او ګودام د موخو لپاره د ګلاس عمومي تولید فرصت درلود. دا لینټین د رومانیا نوی جدت یواځې یوه پایله ده. که تاسو پریکړه وکړئ چې دا وخورئ، نو تاسو به د تاریخ یوه برخه واخلئ.

سربېره پردې، تاسو به سمه ښکلې ټوټې وخورئ. په مرکز کې د شایمر ​​رومن شیش د سپینو زرو پورې تړلی دی، کوم چې د پېچلو او ښکلې موډلونو څخه جوړ شوی. دا به ستاسو د زیورونو راټولولو لپاره یو ښه اضافه کونکی وي.