ရွှေပန်းကန်နှလုံးပြားပေါ်ဟီဘရူးအမည်


6 253 ပွတ်။


သင်၏နာမကိုရွှေနှင့်ခေထြားအလို့ငှာကွင်းဆက်ချထားတဲ့။ ဂျေရုဆလင်၌ဤအပိုင်းအစလက်ဖြစ်။

ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်လည်ဆွဲကျွန်တော်တစ်ဦးအမှားတစ်ခုသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်စေမှသာလြှငျပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်သတိပြုပါ။