Мөнгөн Ромын шилэн төвтэй дугуй Hamsa


4 169 рубль.


Стерлин мөнгөн Хабса хэмээх энэ гайхалтай загвар нь Иерусалимын чулуун, далдуу модыг хуруугаараа сийлбэрлэсэн бөгөөд Израилийн газар нутгаас гарч ирсэн Ромын шилэн гоё сайхан, өнгөлөг, түүхийн тойрог юм. Ромын шилний ирмэгийг хилийн ойролцоо байрлуулсан энэ загвар нь гоёмсог дизайн бөгөөд маш сайн бэлэг бөгөөд өөрийн цуглуулгад агуу нэмэлт зүйл юм.
Нийт жин 4.67 г