დავით ნეკლასის ვარსკვლავი ვერცხლი და ცირკონია ინტერლაკი