Դավիթի վզնոցը, արծաթը եւ Զիրկոնիան Ինտերլակը


4 169 քսում.