Դավիթի վզնոցը, արծաթը եւ Զիրկոնիան Ինտերլակը


4 586 քսում.