سیاست حفظ حریم خصوصی


اداره فروشگاه آنلاین Watch-edition.ru اطمینان کامل از اطلاعات محرمانه دریافت شده از کاربران ثبت شده را تضمین می کند. تمام مفاد سیاست امنیتی و کار با مشتریان بر اساس قوانین موجود و قوانین فدراسیون روسیه است.

تمام اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام تعیین می کنید در پایگاه داده ایمن ذخیره می شود. فروشگاه اینترنتی Watch-edition.ru هنگام اجرای سفارش اطمینان کامل محرمانه را تضمین می کند و همچنین اطلاعات مربوط به خریدار تنها برای اجرای سفارش استفاده می شود.

اطلاعات ثبت نام خود، ما تنها نیاز به اطمینان حاصل شود که مدیران ما قادر به تماس با شما از طریق تلفن بود، و ارائه خدمات قادر به ارائه کالاهای سفارش داده شده را به جای مناسب در زمان بود.

علاوه بر این، با ثبت نام، شما می توانید اطلاعات مربوط به تمام اخبار فروشگاه ما دریافت کنید: خرید محصول جدید، فروش، برنامه های ویژه.

اگر مشکلی دارید یا درباره ثبت نام مجوز در فروشگاه میپرسید، به ما در ایمیل info@watch-edition.ru ایمیل بزنید و همیشه به شما کمک خواهیم کرد!

نمایندگان فروشگاه آنلاین Watch-edition.ru هرگز از جزئیات کارت پلاستیکی و سایر جزئیات محرمانه خواسته نخواهند شد.

مقررات عمومی:

1 برخی از اشیاء قرار داده شده در سایت، مالکیت معنوی فروشگاه آنلاین Watch-edition.ru هستند. استفاده از چنین اشیائی بدون رضایت صاحبان سایت ممنوع است.

2 در وب سایت فروشگاه آنلاین Watch-edition.ru لینک هایی وجود دارد که به شما امکان می دهد به سایت های دیگر بروید. ما مسئول اطلاعاتی که در این سایت ها منتشر شد مسئول نیستیم و فقط به آنها لینک می دهیم تا راحت تر به بازدیدکنندگان سایت شما ارائه دهیم.

اطلاعات شخصی و امنیت:

1. فروشگاه آنلاین Watch-edition.ru تضمین می کند که هیچ اطلاعاتی به شما ارائه خواهد شد هرگز و تحت هیچ شرایطی خواهد شد به اشخاص ثالث ارائه نشده است، به جز در موارد مقرر شده در قانون فعلی فدراسیون روسیه.

2 در شرایط خاص، فروشگاه آنلاین Watch-edition.ru ممکن است از شما بخواهد ثبت نام کنید و اطلاعات شخصی خود را ارائه دهید. اطلاعات ارائه شده به طور انحصاری در هنگام پردازش سفارش در فروشگاه آنلاین یا برای ارائه بازدید کننده به دسترسی به اطلاعات خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

3 اطلاعات شخصی می تواند در هر زمان در بخش «کابینه شخصی» تغییر، به روزرسانی یا حذف شود.

4 به منظور ارائه انواع خاصی از اطلاعات، فروشگاه آنلاین Watch-edition.ru، با رضایت صریح خود، می تواند پیام های اطلاعاتی را به آدرس ایمیل مشخص شده در هنگام ثبت نام ارسال کند. در هر زمانی می توانید لیست پستی را لغو کنید.

5 اطلاعات در این وب سایت صرفا اطلاعاتی است و هر گونه تغییری را می توان بدون هیچ گونه اخطار قبلی انجام داد.

برای تمام سوالات مربوط به انطباق با استانداردهای ایمنی، کپی رایت و در موارد دیگر - لطفا با اداره سایت در info@watch-edition.ru تماس بگیرید