آویز شیشه ای ظریف و برجسته رومی


15 518 مالش.


اگر کلاس و ظرافت چیزی است که شما بدون نیاز به یک طراحی دقیق دنبال می کنید، این پاسخ کامل است. طراحی ساده و بسیار ساده است. یک بیضی شکل بسیار ساده به دو نیمه برابر تقسیم می شود. بخش بیرونی توسط آویز، در یک چهره موثر و دیدنی قاب قاب نقره ای مستطیلی حاکم است. این مرکز مرکزی الماس شکل از آویز که از شیشه های تاریخی رومی ساخته شده است را ترک نخواهد کرد. شیشه ای خود دارای یک رنگ سبز است و باعث برداشت سنگ های گرانبها می شود. این یک قطعه نازک است که لوازم جانبی مناسب برای هر مناسبت رسمی خواهد بود. با این حال، از دو مواد تصفیه شده، شیشه ای و نقره ساخته شده است.

شیشه رومی خود را در اسرائیل یافت و بیش از دو هزار سال در طول امپراتوری روم بود. بنابراین، این هم یک آویز واقعا قابل توجه است.