نقره اییلات سنگ نقره ای بیضی شکل


16 831 مالش.


این مجموعه نقره ای حکاکی شده با رنگ سنگ ایلات، اقیانوس آبی تیره است. حلقه ها در پایین نوار شروع به نازک شدن می کنند و به سمت بالا می روند و ضخیم شدن می کنند و طراحی شگفت انگیزی را خرد می کنند. این دو طرف به طرف سنگ ایلات نفوذ می کنند که از معادن واقع در جنوب اسرائیل استخراج شده است.
سنگهای ایلات شامل قطعاتی از سایر مواد معدنی هستند که به طراحی و ظاهر آن کمک می کند.
استاد برای این قطعه زیبا ترین رافائل سادیا است که شهرت و تجربه درخشانش شخص عالی برای این شغل است. او بیش از سی سال تحت کمربند خود، او واقعا بهترین در طراحی است.
اگر شما به دنبال چیزی برای تحت تاثیر قرار دادن و نشان دادن، و سپس با هر دست شما به شما، شما به هدف خود را به دست آورد.