نقره ای کریستال نقره حلقه نام عبری


5 730 مالش.


A: 925 استرلینگ نقره ای جواهرات سفارشی اسرائیل با نام شما.

جواهرات دست ساز و ساخته شده در اورشلیم.

هنگام سفارش، لطفا در قسمت نام، نامی که می خواهید وارد کنید.

اگر چیزی روشن نیست، با شما تماس خواهیم گرفت.

عرض 6 میلیمتر، ضخامت 1 میلیمتر

اگر یک خطا یا نقص در محصول وجود داشته باشد، اقلام شخصی برای بازگشت مجاز خواهد بود.