گردنبند ستاره ای از گردنبند نقره ای و زیرکونیا


4 169 مالش.