نقره ای اورشلیم ستاره دیوید پندنت با شیشه رومی


5 731 مالش.


این آویز زیبا از نقره ای و شکل ساخته شده است. مثلث فوقانی ستاره با شیشه رومی پر شده است، پشت صحنه اورشلیم در نقره، با پنجره های کرکره ای، درها و سقف ها در شهر قدیم اورشلیم دیده می شود. پس زمینه رنگارنگ و تاریخی، تأکید کامل بر مکان اورشلیم قدیم، تکمیل آویز و ساختن آن قطعه است، مناسب برای پوشیدن در هر زمان و توسط هر کسی. این می تواند برای مردان یا زنان باشد و برای لباس های روزمره یا برای موارد خاص مناسب باشد. این جواهرات با کیفیت بالا از اسرائیل، این طراحی شادی در یک معنا و زیبا است.
وزن عطا 4.67 گرم