نقره ای هامسا با مرکز گرد شیشه ای رومی


4 169 مالش.


این طرح شگفت انگیز با انگشتر نقره ای هامسا با یک سنگ الاعلاطم و کف دست، یک دایره زیبا و رنگارنگ و تاریخی از شیشه های رومی است که مستقیما از تاریخ سرزمین اسرائیل می آید. این یک طراحی زیبا و یک هدیه عالی و مجموعه ای عالی از مجموعه ی خود، قطعه ای کامل از جواهرات یهودی است که برای پوشیدن روزمره یا برای موارد خاص طراحی شده است.
وزن کل 4.67 گرم