گردنبند نقره ای هامس با مربع شکل شیشه ای رومی


5 939 مالش.


این زیبا، مربع، ساخته شده مجموعه ای با cabochon ظریف است. حماس اساس سنت عرفانی یهودی است. هامس به معنای پنج در عربی و به معنای پنج انگشت دست یا وابستگی ما به قدرت خداوند است. نماد گسترش یافته در فرهنگ های خاورمیانه نمادی از موفقیت و حمایت الهی در برابر چشم بد است. یهودیان سنت های شرقی از این نماد و یک اثر هنری استفاده می کنند. شیشه رومی شیشه ای است که در سراسر امپراتوری روم ساخته شده است و قدیمی است. صنعتگران روم مدرن شیشه. با توجه به منشا شن و ماسه و ناخالصی های طبیعی، ضربه های شیشه ای رومی در رنگ متفاوت است. شیشه ای باقی مانده و فرایندهای طبیعی بر روی شیشه کار می کنند. عناصر تغییر کرده و پیچیدگی های جدیدی را به رنگ اضافه می کنند و شیشه را یک شخصیت جواهر دار می بینند. این آویز یک نمونه عالی از هنر و صنعت است که تاریخ را با هنر ترکیب می کند.