گردنبند چشم نقره ای با زیرکونیا سفید و آبی


4 012 مالش.