شیر نقره ای و طلای یهودا بیت المقدس اورشلیم


79 681 مالش.


این یک حلقه ساده نیست، این یک حلقه با معنا و فکر برای توسعه آن است. این یک نماد از تاریخ و سنت غنی است و یعقوب برکت را به پسرش، یهودا در کتاب پیدایش داد. از آن زمان شیرهای آسیایی نماد قبیله ی یهودا و بعد از آن نماد یهودا است. اغلب آنها آن را به عنوان یک شخص خاص، و نه فقط یک شیر. این نیز نشان امام اورشلیم، شهر طلایی است. و پسرش طرح های تزئینات خانوادگی یمن خود را به دست آورد و طرح های مدرن و روند هایی را که به این حلقه زیبا از اورشلیم منجر شده بود جذب کرد. نوار نقره ای شبیه به دیوارهای اورشلیم و حلقه طلایی شیر در وسط قبیله ی یهودا است.
یک حلقه فوق العاده و یک قطعه از این طراحی Refael Seadia هدیه ای کامل برای شخص در زندگی شما و حتی هر مردی است که از یک قطعه قابل توجه از زیور آلات قدردانی می کند.