گل شیشه ای روم و نقره ای به کمال می رسد


12 597 مالش.


این یک آویز شیک در هر دو مفهوم و طراحی است. اگر این ظرافت و فضیلت است که به دنبال آن هستید، این مورد "باید باشد" باشد. آویز به شکل یک شیشه ای از شیشه رومی که در اسرائیل پیدا شده است، شکل گرفته است. از امپراتوری روم در اوج اقتدار خود باقی مانده است، این یک آویز ارزش تاریخی است. این نه تنها عظمت رومیان را نشان می دهد، بلکه سبب نوآوری آنها نیز می شود. این بعد از آن همه رومی ها بود که روش هایی را که به تولید انبوه شیشه ها اجازه داد، تکمیل کرد.

برای یک آیتم با چنین میراث پیچیده، این یک طراحی شگفت آور ساده است. یک شیشه دایره ای با قاب نقره ای که دارای شکل آویز است را نشان می دهد. این یک عینک منحصر به فرد برای مجموعه طلا و جواهر شماست.