شیشه ای رومی و نقره ای، ستاره ای از قطره های دیواری گوشواره


12 899 مالش.


چه راهی بهتر برای نشان دادن یک پس زمینه از فرهنگ و معنای غنی از "شهر دیوید ستارگان از گوشواره دیوید"، ترکیبی با شکوه و ظریف از شیشه رومی و نقره ای است که با طراحی فوق العاده و با سلیقه ای از ستاره داوود در مرکز تزئین شده است. این فرم لمس کامل است.
در واقع اسرائیل طلا و جواهر، اما ستاره داوود نماد بسیار بیشتر از پرچم دولت اسرائیل است. ستاره داوود، همچنین به عنوان ستاره یهودی شناخته می شود، مگن دیوید در زبان عبری نامیده می شود که به عنوان «سپر دیوید» یا «دفاع دیوید» ترجمه می شود. اعتقاد بر این است که ظاهر دیوید یک سپر بود که با این شش ستاره در گوشه ای طراحی شده بود. این نماد طی قرن ها با گذشت زمان های خوبی و بد با مردم یهودی به وقوع پیوست و همچنان به عنوان یهودیان متعلق به چنین کشور شگفت انگیز و ویژه ای است.