زیبایی رومی، قاب نقره ای با آویز شیشه ای رومی


14 742 مالش.


حتی یک نگاه به اندازه کافی برای دانستن این مطلب بسیار خاص است. شیشه رومی در مرکز آویز دارای بیش از دو هزار سال است و در اسرائیل پیدا شد. این ها بقایای ابتکار امپراتوری روم است که مسئول اولین انبساط شیشه بود. با توسعه فن آوری های جدید مانند شیشه، رومیان فرصت تولید انبوه شیشه برای اهداف تزئینی و انبار داشتند. این آویز فقط یک نتیجه از نوآوری رومی است. اگر تصمیم به پوشیدن آن دارید، یک قطعه تاریخ را حمل خواهید کرد.

علاوه بر این، شما همچنین لباس های واقعا زیبا را پوشیدید. شیشه رومیزی رومیزی در مرکز با یک قاب نقره ای که از مدل های پیچیده و ظریف تشکیل شده است احاطه شده است. این مطمئنا علاوه بر مجموعه ی طلا و جواهر شما نیز عالی خواهد بود.