ابله کابالا برای سربازان


6 253 مالش.


طلا و جواهر کابالا برای توانایی آنها در ارائه حفاظت، موفقیت، شانس، حفاظت، ثروت و سلامت صاحبان آنها شناخته شده است. هر قطعه دارای قدرت عرفانی منحصر به فرد و معنای ویژه ای است که به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید که بهترین نیازهای کاربر را برآورده کند.

طلا و جواهر کابالا هدایای عالی برای دوستان و خانواده را فراهم می کند. هنگام انتخاب یک نماد کابالا که نیازهای منحصر به فرد یک دوست یا دوست داشتنی را برآورده می کند، به آنها نشان می دهید که شما واقعا با داشتن این هدیه متفکر در مورد رفاه خود دقت می کنید.

گردنبند چرم گردنبند چرمی برای پوشیدن یا حلق آویز می باشد.

ترجمه ی حروف الفبای کابالا. این نگرانی است دریافت حقیقت پنهان عرفانی پشت تفکر یهودی و سنت یهود است.

با توجه به سنت کبلی، دانش کابالا توسط پدران و حکیمان به صورت خوراکی ارسال شد. در ابتدا، کابالا به طور گسترده توسط یهودیان مسیحی مورد تمسخر قرار گرفت و مایل به درک جنبه های عرفانی ارتباط میان انسان و خدا بود. در نهایت، عاقلان عصبی ترسیدند که اسرار عرفان یهودی بتواند در زمان غلبه های خارجی به دست اشتباه برسد یا می تواند توسط دانش آموزان ناشناس شناخته شود. بنابراین، تصمیم گرفت تا مطالعه کابالائی دانش آموزان مؤمن و دانشمند که 40 را به دست آورده بودند، به تعویق انداخت.

این اتفاق در سال 2000 تا سال اخیر اتفاق افتاد، زمانی که علاقه شدید ناگهان ظاهر شد. در حال حاضر علم کابالا شروع به مطالعه در سراسر جهان، از جمله افراد مشهور است. عرفان یهودی شروع به جذب توجه توده ها کرد، زیرا آنها در عین حال آشفتگی و معنا پنهان می کنند. با استفاده از این طرح های طلا و جواهر منحصر به فرد، ما فرصتی را برای ارتباط با قدرت های باستانی عرفان یهودی فراهم می کنیم.