حلقه حروف الفبا با طلای پوشیده با زیرکونیا


8 061 مالش.


طلا اندود شده جواهرات دست ساز و ساخته شده در اورشلیم.

عرض حلقه: 1.5 میلی متر؛ عرض نامه: 8 میلی متر

اگر یک خطا یا نقص در محصول وجود داشته باشد، اقلام شخصی برای بازگشت مجاز خواهد بود.