گارنت و نقره Jerusalem Ring


48 567 مالش.


برای پیدا کردن حلقه ها برای مردان دشوار است که واقعا ظاهرشان را تازه تر می کند و باعث می شود آنها شیک تر به نظر برسند و بی مزه تر و تزئین بیشتری می شوند. اگرچه این حلقه واقعا نفیس مکان شادمانی عالی را به دست می آورد که در آن، درخشش و درخشندگی بدون رفتن به بیرون می افزاید. پایه ای از نقره استرلینگ 925 با تسکین دهنده شهر قدیمی، با دیوارهای قلعه و گنبد و برج ها است. این تسکین انتخاب مناسب سنگ برای این وضعیت، گارنت سیاه است. نابغه در این انتخاب این است که او یک جواهر براق و زیبایی است، اما رنگ آن را بیش از حد با صدای بلند و ناسازگار نیست. هدیه ای عالی، این حلقه نیز انتخاب خوبی برای جمع آوری هر عاشق اورشلیم و اسرائیل است.