ایلات سنگ در میدان مغناطیسی گردنبند نقره ای


12 093 مالش.


هدیه مناسب برای مادر یا عزیز شما ممکن است یک مشکل باشد. شما می توانید با این آویز نقره ای زیبا با سنگ شکن مجموعه ای نباشید. این رنگ سبز و آبی است که نتیجه چندین فیروزه ای، مالاشی و کریس کللا است. سنگ های قیمتی از معادن در جنوب اسرائیل در دریای سرخ، شهر توریستی مشهور ایلات آمده است، از این رو نام سنگ، سنگ ایلات. نام دیگری برای سنگ سلیمان پادشاه سنگ است، زیرا او معتقد بود که سنگها از معادن مس که پادشاه سلیمان برای تخریب معادن استفاده می کند، می آید. این یک هدیه برای نسل های آینده است.