دوز ضخامت استرلینگ نقره ای برش نام مستعار عبری


4 689 مالش.


شخصی می تواند به عنوان هدیه تولد، bar / bat mitzvah یا به عنوان نشانه ای از عشق ارائه شود. نام عبری نماد یک پیوند قوی با ایمان عبری و یهودی است.

جواهرات نقره ای با نام تجاری خود را سفارش دهید
این دستبند در اورشلیم است. شامل زنجیره ای نقره ای است

هنگام سفارش، لطفا نام را در قسمت نام نشان دهید.

اگر یک خطا یا نقص در محصول وجود داشته باشد، اقلام شخصی برای بازگشت مجاز خواهد بود.