گردنبند کلاسیک رومی شیشه ای نقره ای با گارنت قرمز


8 645 مالش.


این قطعه به نظر می رسد هر آویز شیک و پرنعمت. در این مورد ظاهر فریبنده نیست. تمرکز این محصول یک کار برجسته از جواهرات شیشه ای رومی است. ابعاد در اغلب این آویز 27.17 x 25.46 غالب، شیشه چشم گیر است که نه تنها کیفیت و هنوز مرکز اپیکنت نازک از آویز. ساخته شده از شیشه رومی، این قطعه دارای ارزش تاریخی بزرگ است.

رومی ها اولین تمدن برای تولید انبوه شیشه برای ذخیره سازی و دکوراسیون بودند. آنها روش هایی مانند چرک شیشه ای را توسعه دادند که انقلابی در تولید و استفاده از شیشه خواهد بود. انشعاب صنایع آنها در سراسر امپراتوری سابق روم قرار دارد. این قطعه که در اسرائیل یافت می شود، شواهدی از یکی از جالب ترین دوره های تاریخ بشر است. با این حال، پس از اتمام نقره استرلینگ، این آویز است که در واقع عناصر برتر کیفیت را نشان می دهد.