آویز گلوله ارتش اسرائیل برنج با نشان غار بلوط گلانی


2 083 مالش.


لطفا توجه داشته باشید: گردنبند گلوله را می توان در costoms متوقف کرد و به مقصد آن تحویل نمی شود. کاتالوگ برهنه اسراییل مسئول نیست و اگر گلوله متوقف شده و تحویل داده نشود، بازپرداخت نخواهد کرد و جبران نخواهد کرد.

ما واقعا این آویز گلوله تفنگ Golan را دوست داشتیم تا آن را برای شما به ارمغان بیاوریم! بلوط نماد رسمی تیپ گلانی است. مثل تمام آویزهای بالستیک ما این یکی از گلوله های واقعی است. گلوله ها، البته، پودر کاملا خالص را خالی کنید. این آویز گلوله ای سرد اسرائیل معروف ترین واحد پیاده نظام نیروهای دفاعی اسرائیل را جشن می گیرد. این جالبترین است! این آویز های گلوله ای محصولات معتبر اسرائیل است. آویز، همانطور که برای سالیان متمادی سوئیت های محبوب اسرائیل برای گردشگران بوده است. این زنجیره لوازم مورد علاقه محبوب شامل توپ مسی است.