شیشه ای مدرن و آویز نقره ای


12 093 مالش.


بعضی افراد ممکن است فکر کنند که محدودیتی برای یک آویز خلاق وجود دارد. این اثر هنری باور نکردنی ثابت می کند که هیچگونه محدودیتی برای خلاقیت وجود ندارد. در واقع، این گردنبند دارای قطعه ای با اهمیت تاریخی عمیق است. این قطعه شیشه ای از اسرائیل در اسرائیل یافت شده است بیش از 2000 سال است. این در ابتدا به عنوان یک نتیجه از فناوری های جدید در امپراتوری روم ساخته شد. فن آوری های نوین مانند شیشه سازی به این معنی است که شیشه ها بسیار مقرون به صرفه تر شده اند. این آویز یک معجزه برای توسعه باور نکردنی است.

با این حال، این قطعه نیز یک نمونه استثنایی از یک طراحی مدرن جذاب است. کل قطعه بر روی یک قاب الگوی جامد نقره ای جامد، به شکل یک مستطیل است. این شکل و سفارش را به تعلیق می دهد. قطعه بی شکل از شیشه ای که این قطعه منحصر به فرد را در وسط خم می کند.