ستاره طلایی ZNUMXK سفید و زرد دیوید حلقه


198 737 مالش.


حلقه ای که ساخته شد تا تحت تأثیر قرار گیرد. این حلقه طلای سفید به نظر می رسد که برای یک عضو خانواده سلطنتی ساخته شده است. این رگال است و قطعا یک تصور ناامید کننده را ترک خواهد کرد. طلا را در مرکز حلقه و منوره طلا در هر دو طرف افزایش دهید، این حلقه را به یک احساس سلطنتی از آن می رساند.