14K نام عبری با نام Hanging Star


24 329 مالش.


شخصی می تواند به عنوان هدیه تولد، bar / bat mitzvah یا به عنوان نشانه ای از عشق ارائه شود. نام عبری نماد یک پیوند قوی با ایمان عبری و یهودی است.

14K / 18K طلا برای سفارش با نام شما
طلا و جواهر دست ساز در اورشلیم. شامل زنجیره طلا مربوطه 14k است

هنگام سفارش، لطفا نام را در قسمت نام نشان دهید.

اگر یک خطا یا نقص در محصول وجود داشته باشد، اقلام شخصی برای بازگشت مجاز خواهد بود.